Kancelaria Notarialna Gorlice

Notariusz Katarzyna Doniec

Notariusz, zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.), jest powołany przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony chcą lub są obowiązane prawem nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności przez niego dokonane zgodnie z prawem posiadają walor dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu.

Notariusz Katarzyna Doniec

  • Gorlice, ul. Biecka 76
  • tel/fax 18 534 60 53
  • tel. 604 44 17 67
  • Zapraszamy od poniedziałku do piątku
  • w godz. od 9 do 15
  • Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innego terminu
Notariusz Katarzyna Doniec – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego; w latach 2003 – 2006 odbywała aplikację sądową etatową w apelacji Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w roku 2006 złożyła egzamin sędziowski, po czym orzekała w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku; wykonując zawód radcy prawnego od 2008 roku była członkiem zespołu prawników Kancelarii Gintowt Adwokaci Radcowie w Warszawie, a następnie przez kilka lat pracowała na stanowisku radcy prawnego w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia w Warszawie; biegle posługuje się językiem angielskim.

Kancelaria Notarialna Katarzyny Doniec funkcjonuje w Gorlicach przy ulicy Bieckiej nr 76 od 2013 roku na podstawie aktu powołania i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości. Działalność Kancelarii obejmuje pełen zakres usług notarialnych, realizowanych profesjonalnie dla wszystkich kategorii petentów: zarówno osób prywatnych, przedsiębiorców, jak też instytucji publicznych, państwowych, czy też samorządowych.

Zapraszamy do siedziby Kancelarii Notarialnej w Gorlicach przy ulicy Bieckiej nr 76.
Budynek zaadoptowany w sposób umożliwiający wjazd wózkami dziecięcymi i inwalidzkimi.